Les rajoles hidràuliques van estar de moda fins als anys 70 però ara ressorgeixen amb força per a quedar-se.

Què és una rajola hidràulica? És una rajola decorativa artesanal de ciment pigmentat. El mosaic hidràulic es fabrica en ciment comprimit amb premses hidràuliques. Són resistents i es poden utilitzar en zones d’exterior i d’interior.

Aquí hem volgut simular una rajola hidráulica antiga, com sempre, primer hem preparat la rajola. Com ? natejant-la bé amb aigua i amoniac per eliminar totalment la grassa. La chalk paint no vol grassa, sino, no s’adhereix bé.

De totes maneres li hem posat una primera capeta de Primer, la nostra imprimació. Una superfície a més brillant, menys porosa. Per això necessitem l’imprimació perquè la pintura s’agafi correctament. Després hem pintat amb la chalk paint un parell de capes.

Per cert, aquí ens hem decidit per un color neutre; el lino i finalment hem pintat el stencil a sobre buscant una gama cromàtica similar als colors de les rajoles hidraúliques antigues.

Com acabat li hem donat dues capetes de vernís per protegir bé la pintura. Això també et pot servir per pintar les rajoles de la teva cuina. En aquest  cas faries servir la gama versante, que és per exteriors però té una major adherència i ressistència i ademés no li cal el vernís final.

En un no res tens cuina nova!